NV Quản trị Web – Marketing online

NV Quản trị Web – Marketing online

Sức Khỏe Xanh

Quản trị, vận hành, phát triển và tối ưu hóa hệ thống trang Web thông tin, Web bán hàng và các Shop trên Sàn TMĐT, đảm bảo duy trì tiêu chuẩn nội...

Assistant Recruitment Consultant (Internship/Fresher)

Assistant Recruitment Consultant (Internship/Fresher)

FindTalent's Clients

Work under a recruitment team to support recruitment process include sourcing and contact candidates, conducting interviews; Maintain updated and...

Online Marketing Intern

Online Marketing Intern

RESO Group

If you are a student or a fresh graduate who is eager to gain the very first working experience in a good environment, join our team and you will:...

QUẢN LÝ CỬA HÀNG - HÀ NỘI

QUẢN LÝ CỬA HÀNG - HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & CLINIC

Lập kế hoạch, triển khai hoạt động bán hàng cho nhân viên tại cửa hàng; Quản lý hàng hóa: theo dõi đặt hàng, kiểm soát tồn kho, thất thoát; Quản lý...

Chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & CLINIC

· Triển khai và thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự (tất cả các vị trí theo nhu cầu tuyển dụng và theo từng giai đoạn phát triển của Công ty) ·...

Giám Đốc Kinh Doanh Quốc Tế

Giám Đốc Kinh Doanh Quốc Tế

FindTalent's Clients

Xây dựng và định hướng Chiến lược Kinh doanh, Tiếp thị, Ngân sách, trong từng giai đoạn để hoàn thành các Kế hoạch nhiệm vụ mà HĐQT đề ra. Xây dựng...

Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Thanh Toán

Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Thanh Toán

FindTalent's Clients

Tư vấn và giới thiệu giải pháp thanh toán QR code của ngân hàng tới những hộ kinh doanh gia đình và cá nhân kinh doanh. Thực hiện công việc...

 Internal Audit Manager

Internal Audit Manager

FindTalent's Clients

Main responsibilities: Perform full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial...

 Accounting Supervisor

Accounting Supervisor

FindTalent's Clients

Handle costing tasks related to segments assigned by Manager. Prepare reports related to Management report. Handle costing calculation for...

 Key Account Supervisor

Key Account Supervisor

FindTalent's Clients

Planning and Execution Make yearly/ monthly/ daily sales plan, supervise, conduct actual site investigation and regularly review to...

View more


Top companies


Career Advices

How to Conduct an Effective Job Interview

How to Conduct an Effective Job Interview

The virtual stack of resumes in your inbox is winnowed and certain candidates have passed the phone screen. Next step: in-person...

What’s The Difference Between Leadership And Management?

What’s The Difference Between Leadership And Management?

Leadership and management...the two terms are often used interchangeably and become confused and substituted for the other. If you are...

TALENTX 2023 - HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM NHÂN SỰ & CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ VIỆT NAM

TALENTX 2023 - HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM NHÂN SỰ & CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ VIỆT NAM

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc tối ưu hóa hoạt động nhân sự như Tuyển dụng, Đào tạo, Chăm sóc và Giữ chân nhân tài là ưu tiên số...

7 Common Job Interview Questions and How to Answer Them

7 Common Job Interview Questions and How to Answer Them

Resignation numbers have remained abnormally high in the U.S. between July 2023 and September 2023, with millions of people quitting...

View all

Join now (It's free)