Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP GreenFeed Việt Nam

Thực hiện kiểm soát chi phí trên hệ thống, hạch toán tài sản cố định, báo cáo thuế, hạch toán lương, bảo hiểm xả hội, dự toán chi phí… Thực hiện...

Giám Sát Bán Hàng (Thanh Hóa)

Giám Sát Bán Hàng (Thanh Hóa)

PEPSICO FOODS VIETNAM COMPANY

1. Đạt sản lượng / doanh số được giao: Quản lý tốt sản lượng mua vào, bán ra. Thực hiên các chương trình bán hàng, Trade Marketing, Marketing theo...

Giám Sát Bán Hàng (Bình Thạnh - TP.HCM)

Giám Sát Bán Hàng (Bình Thạnh - TP.HCM)

PEPSICO FOODS VIETNAM COMPANY

1. Đạt sản lượng / doanh số được giao: Quản lý tốt sản lượng mua vào, bán ra. Thực hiên các chương trình bán hàng, Trade Marketing, Marketing theo...

Tài Xế Lái Xe Nâng

Tài Xế Lái Xe Nâng

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Phối hợp với các Thủ Kho để nắm rõ các yêu cầu về giao nhận nguyên liệu và kế hoạch chuyển thành phẩm mỗi ngày. - Nhận nguyên liệu đưa vào kho và...

Maintenance Technician

Maintenance Technician

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Repair, maintain and troubleshoot mechanical equipment and machineries in the processing. - Line in a safe and efficient manner. Make adjustments...

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

Vận hành sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm trên dây chuyền sản xuất đảm bảo an toàn (tuyệt đối), liên tục, hiệu quả. - Vận hành các thiết bị...

Application Development Supervisor

Application Development Supervisor

FindTalent's Clients

Participate in projects that are assigned by superiors: - Support project manager in project plan setting, project management, and project...

Nhân Viên Marketing Online - Quận 12

Nhân Viên Marketing Online - Quận 12

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO

Nhiệm vụ Chi tiết Tuân  thủ quy định thời gian làm việc Tuân thủ thời gian làm việc: Sáng 8h-12h, Chiều 13h-15h30 từ thứ 2 đến thứ 7. Tuyệt...

Spa Manager

Spa Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPYSKIN VIETNAM

In charge of human resource management (number of 10 people),facilities,equipment, goods.Phụ trách quản lý nhân sự (số lượng 10 người), cơ sở vật...

SHIFT PRODUCTION SUPERVISOR

SHIFT PRODUCTION SUPERVISOR

CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM

•Supervisory role responsible for the efficient operation of a production department including the supervision of the operators and responsibility...

View more


Top companies


Career Advices

5 Key Interview Preparation Tips From Recruiters

5 Key Interview Preparation Tips From Recruiters

Picture this: you have an interview tomorrow morning, and your heart is beating three times faster than usual. You can’t seem to find...

How To Stay Motivated When Working Remotely

How To Stay Motivated When Working Remotely

The remote work lifestyle, whether you travel or work from home, offers a certain degree of freedom. However, with it comes complete and...

5 Things To Know Before Your Next Phone Interview

5 Things To Know Before Your Next Phone Interview

With social distancing and quarantine enforced, organizations took advantage of video and phone platforms like Zoom, Skype and phone...

Check Out 5 Tips For How To Negotiate Your Best Salary

Check Out 5 Tips For How To Negotiate Your Best Salary

Once you get offered a job, how do you ensure the sweetest deal possible? Negotiating your salary ranks just as important as landing a...

View all

Join now (It's free)